Imprint

Tento imprint byl naposledy aktualizován 30. 5. 2024.

Vlastníkem tohoto webu je:

DOUBEK FAMILY OFFICE s.r.o. s.r.o.
Jugoslávská 683/128, 613 00, Brno
Česká republika
Email: poradce@michaldoubek.cz
Telefonní číslo: +420 722 920 026

1. Obecné

Nejsme ochotni ani povinni se účastnit postupů řešení sporů před spotřebitelským arbitrážním výborem.

2. Následující informace jsou povinné podle německého práva.